Acupunctuur voor dieren

Acupunctuur is simpel gezegd het inbrengen van naalden op specifieke punten in het lichaam. Bijna alle acupunctuurpunten in een lichaam zitten in de buurt van kleine bloedvaten en zenuwuiteinden. Op deze manier kan acupunctuur invloed uitoefenen op verschillende plaatsen in het lichaam, zowel lokaal als elders in het lichaam.

Vrijwel alle dieren ondergaan een acupunctuurbehandeling zonder problemen. Vaak gaat er een ontspannende werking van uit. Sommige dieren vallen zelfs in slaap!

Het inbrengen van de fijne naalden geeft in maar een enkel geval aanleiding tot een kortdurende gevoeligheidsreactie.

Volgens de traditionele Chinese filosofie stroomt door het lichaam energie, de zogenaamde “Chi”. Verstoringen van die energiestroom kunnen leiden tot het optreden van ziektebeelden.
Circa 350 acupunctuurpunten op het lichaam geven toegang tot de zogenaamde ‘meridianen’, de banen waarlangs de energie stroomt. Stimulatie van de juiste (combinatie van) punten brengt de energiestroom weer in balans, waardoor het lichaam beter in staat is om ziekten te overwinnen.

De westerse wetenschap heeft door middel van veel onderzoek aangetoond dat het stimuleren van acupunctuurpunten een groot aantal effecten teweeg kan brengen in het lichaam. Aangetoond is dat het stimuleren van de juiste punten op de huid een belangrijke, positieve invloed heeft op een groot aantal lichaamsfuncties. Het werkt heel goed en dat blijkt wel uit het feit, dat diverse dierenverzekeringsmaatschappijen de acupunctuurbehandelingen geheel of gedeeltelijk vergoeden.

 

acupuntuurpunten hond - acuvet